Verklaring omtrent Gedrag

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. In dat kader is het van belang om te weten wie er binnen de vereniging werkzaam is of gaat zijn. De KNLTB raadt elke vereniging aan om zoveel mogelijk te werken met kaderleden/vrijwilligers met een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG), zodat je weet wie je in huis haalt of hebt gehaald. Door VOG’s te laten overleggen laat je als vereniging zien dat je sociale veiligheid belangrijk vindt.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie die ook wel bekend staat als een ‘bewijs van goed gedrag’. Uit een VOG blijkt dat het gedrag uit iemands verleden geen bezwaar oplevert voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd (zoals het werken met minderjarigen binnen een vereniging).