Alcohol op de vereniging

Na de training of wedstrijd nog even gezellig een drankje doen is op veel verenigingen een bekend beeld. Echter, het schenken van alcohol op onze vereniging brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het voeren van een verantwoord alcoholbeleid is, zeker voor vrijwilligers achter de bar in een sportkantine, lang niet altijd makkelijk. Minderjarigen die alcohol kopen zijn strafbaar, maar dat geldt ook voor mensen die de alcohol aan minderjarigen verstrekken.

Volgens de alcoholwet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben aan enkele voorwaarden te voldoen:

  • Beschikken over een bestuursreglement.
  • Binnen elke vereniging moet vanwege het schenken van alcohol iemand zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne. In het geval van de Norger Tennisvereniging is dit een lid van de Clubhuiscommissie.

NIX18

Om ervoor te zorgen dat zowel spelers, ouders, bezoekers en barvrijwilligers weten dat er geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt geschonken of doorgegeven, moet bij twijfel de leeftijd worden gecontroleerd. Voor leden achter de bar is het checken van de leeftijd vaak een lastig onderdeel. Om hen daarbij te ondersteunen is een functie op de kassa aanwezig, die de minimale geboortedatum toont, om snel te kunnen bepalen of iemand 18 jaar is: zijn of haar geboortedatum moet dan vóór deze datum zijn. Dit kan worden gecontroleerd door het tonen van een ID-bewijs, of rijbewijs.

Onder de 18 jaar mag je geen alcohol nuttigen, maar ook niet kopen! Dus ook niet bijvoorbeeld voor vader of moeder. Andersomo geldt hetzelfde: een persoon van 18 jaar of ouder, mag geebn aclohol kopen, voor een persoon jonger dan 18 jaar!

Overige maatregelen

Naast NIX18, hanteren wij ook de volgende richtlijnen:

  • We schenken niet door bij kennelijke staat van dronkenschap 
  • Reclame voor alcohol is niet prominent aanwezig in onze club
  • Kaderleden/vrijwilligers geven het goede voorbeeld; ze drinken niet overmatig en drinken niet als ze jeugd begeleiden
  • Alcoholvrij bier bieden wij zichtbaar aan als alternatief.
  • We hebben geen ‘happy hours'