Informatie voor omwonenden

Beste omwonenden,


Met deze pagina willen we u informeren over activiteiten van de vereniging voor de komende periode.

Toernooien 2024
Zoals gebruikelijk ontvangt u hieronder de data van alle weektoernooien die jaarlijks vanaf juni tot en met september georganiseerd worden.
Tijdens deze toernooien kan het voorkomen dat wedstrijden uitlopen en niet op de gebruikelijk sluitingstijd van 22.30 uur afgerond zijn. Hierdoor zal ook de baanverlichting langer gebruikt worden.
Wij hopen dat wij hiermee voor u als omwonenden van ons park geen overlast veroorzaken, maar wilden u als goede buur wel graag vooraf informeren.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om gewoon eens langs te komen op ons tennispark om naar leuke wedstrijden kijken.

Data weektoernooien 2024

 • Bakkerij van Esch Clubkampioenschappen MIX (tennis en padel ).
  o Datum 15-6-2024 t.m. 22-6-2024
 • PLUS Spithost Ellen Wagteveld Clubkampioenschappen enkel (tennis).
  o Datum 3-7-2024 t.m. 6-7-2024
 • Bestelpadel Tactical P500 Open Padel Toernooi (padel)
  o 13-7-2024 t.m. 21-7-2024
 • KNLTB Open Wapen van Norg 25+ toernooi (tennis en padel)
  o 24-8-2024 t.m. 1-9-2024
 • Flik Mode&Schoenen Clubkampioenschappen dubbel (tennis en Padel)
  o 7-9-2024 t.m. 13-9-2024

Accommodatie nieuwbouw en uitbreiding
Afgelopen december hebben we tijdens de 2e informatiebijeenkomst de nieuwbouw- en uitbreidingsplannen toegelicht. Hieronder een korte uiteenzetting van de status van de plannen. De nieuwbouw betreft de clubhuisaccommodatie (ter vervanging van het huidige clubhuis). Het principe ontwerp is op dit moment voorgelegd aan de welstandcommissie van de gemeente Noordenveld. Als dit plan zijn goedkeuring krijgt kan het definitieve ontwerp starten en ingediend worden voor de omgevingsvergunning. We hopen dat we begin 2025 kunnen starten met de bouw. Een impressie van het ontwerp is onderaan desze pagina toegevoegd.

De uitbreiding van padelbanen en het treffen van geluidsbeperkende maateregelen gaat helaas minder snel als we gehoopt hadden. Deze plannen moeten ingepast worden in de renovatie en vernieuwing van de gehele locatie van (en rondom) het parkeerterrein en toegangsweg.

Op dit moment bereid de gemeente de ontwerpfase voor met als doel dit voor de zomervakantie gereed te hebben. We hopen dat de definitieve besluitvorming hierna spoedig kan plaatsvinden en de uitvoering (of een gedeelte hiervan) in de 2e helft van dit jaar toch kan starten. Helaas is het is niet uitgesloten dat dit laatste pas in 2025 gaat plaatsvinden.

Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Norger Tennis Vereniging

Website: norgertv.nl
Tel. clubhuis 0592-613784
Email: [email protected]

Impressie nieuwbouw clubhuis mei 2024