Grensoverschrijdend gedrag

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreĆ«erd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dat wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet  deze uiting serieus genomen worden, en dient er actie te worden ondernomen.

Blijf niet stil, maar praat erover

Ben je slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag of ontvang je signalen van grensoverschrijdend gedrag? Blijf dan niet stil, maar praat erover! Informeer in ieder geval het bestuur van de vereniging. Elke vereniging heeft namelijk een eigen verantwoordelijkheid om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf die direct maatregelen kan treffen. Let op! In geval van ernstig grensoverschrijdend gedrag heeft het bestuur een meldplicht richting de KNLTB of het ISR en wordt de zaak van het bestuur overgenomen.

Wil je liever (eerst) in vertrouwen met iemand spreken, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging of een vertrouwenspersoon van de KNLTB