Bestuur & Commissies

Het bestuur

Voorzitter: Roelof Smilda
Secretaris: Mariska Stelling
Penningmeester: Martin Slootweg (niet op de foto)
Jeugd & Technische Commissie: Annelies Dijkstra
Onderhoudscommissie: Henk Scheltens
Barcommissie: Mark Lemmens

Het bestuur heeft tot belangrijkste doel van de tennisvereniging: het promoten van de tennis- en padelsport door te zorgen dat de NTV een levendige club blijft.  En daarbij een balans weet te vinden tussen sportiviteit op ieder niveau en elke leeftijd, en gelijktijdig zorgt dat het plezierig is het spel te spelen door een prettige sfeer in de club. Gezelligheid zou je ook kunnen zeggen, die dingen realiseren waardoor het prettig is het tennis-en padelpark aan de Eenerstraat te blijven bezoeken.

Met gemiddeld 450 leden, 5 perfecte gravelbanen, 2 padelbanen en een goed uitgerust clubhuis een fijne uitdaging om hier continu aan te werken.

Door de wijze waarop de NTV georganiseerd is, is het behoud van al het goede al niet meer het grootste aandachtspunt van het bestuur. Dit wordt namelijk op een fantastische wijze gerealiseerd door de verschillende commissies en heel veel vrijwilligers.

We richten ons vooral op de toekomst. Verbeteringen en vernieuwingen hebben meer aandacht gekregen, immers zonder innovaties kunnen verenigingen ook niet overleven. Dit gebeurt door steeds meer projectmatig te werken aan initiatieven die uit alle hoeken van de vereniging komen.

Het is de taak van bestuur om deze dynamische werkwijze goed te ondersteunen, en niet alleen op de winkel te passen.

Namens het bestuur van de NTV, Roelof Smilda

Secretariaat NTV:
Eenerstraat 50
9330 HD Norg
[email protected]

Bank: NL22RABO 0347 2062 12
Kamer van Koophandel: 40046075

Ledenadministratie (+heksleutels):
Greetje Eggens
[email protected]

Ereleden: Jarko Nieweg, Jan van Buuren (†)
Lid van verdienste:  Geeuwke van der Harst, Winand Hannema

Commissies

Binnen de Norger Tennis Vereniging zijn een aantal commissies actief. In deze commissies zitten NTV leden die als vrijwilligers met hun specifieke kennis, enthousiasme en inzet de club ondersteunen. Ben je lid van de NTV en denk je de club op enige wijze te kunnen en willen ondersteunen, neem dan contact op met  de desbetreffende commissie voorzitter om te zien hoe u als vrijwilliger kunt helpen.

Technische commissie (TC)

[email protected]
[email protected]

Annelies Dijkstra (vz) VCL*
Jannie Veninga VCL*

Lieske Boek (Jeugdcommissie)

Marlies Zijlstra
Rob Pastoor
jeroen Alting Siberg (Padel)

*) Vereniging Competitie Leider

De TC is met name verantwoordelijk voor alle toernooienclubkampioenschappen en competitie aangelegenheden. Ze bepaalt tevens het beleid omtrent training en tennistechnische doelstellingen van onze vereniging. De TC is primair aanspreekpunt voor alle competitiezaken, indeling van spelerssterkte enzovoorts. Beheer van benodigde ballen voor competitie, toernooien en activiteiten ligt bij Bertus van Engelenhoven.

De TC is ook verantwoordelijk voor alle jeugdzaken (JC). Dit betreft organisatie van (interne) toernooien, competitie-deelname, uitwisselingen met andere verenigingen, speelsterkte bepalen, begeleiding van activiteiten, ouder/kind toernooi etc. Speciaal voor de jeugd is het formeel toegestaan dat ouders van jeugdleden zitting nemen in de jeugdcommissie, ook al zijn die ouder(s) zelf geen lid van de NTV.

 

Onderhoudscommissie

[email protected]

Henk Scheltens (vz)
De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de volgende inrichtingselementen: de banen (incl. het oefenhok), het hekwerk en het directe gebied daaromheen, de verlichting en de sproeiinstallatie.

Na de winterse vorstperiode worden de banen weer speelklaar gemaakt door middel van een intensieve voorjaarsbeurt die 1 a 2 weken duurt. Daarbij wordt getracht om steeds banen bespeelbaar te hebben.

Om het spelen gedurende het gehele jaar door mogelijk te maken is dagelijks onderhoud nodig. Doordat de banen heel beschut tussen de bomen liggen, moeten de banen bijna dagelijks schoongemaakt  en bijgewerkt worden. Vooral de herfstperiode zorgt voor intensief onderhoud, omdat gedurende meer dan een maand heel veel blad en takken verwijderd moeten worden.

De winterperiode kan eveneens een redelijk intensieve periode voor het onderhoud zijn vanwege de steeds wisselende weersomstandigheden (regen, vorst en dooi). Opdooi zorgt er voor dat geen onderhoud gepleegd kan worden en dat de banen onbespeelbaar, zelfs ontoegankelijk zijn.

Een en ander heeft tot gevolg dat de onderhoudscommissie op werkdagen ‘s ochtends dagelijks op het park te vinden en dan dus ook aanspreekbaar is.

Clubhuiscommissie 

[email protected]

Mark Lemmens (vz)
Ellen Folkers
Wilma Geerlings
Frits Muller
Myrna Speelman

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor alle clubhuis aangelegenheden, zoals schoonmaak, rooster indeling kantinedienst, veiligheid, voorraad en bestellen van producten. Daarnaast wordt de clubhuiscommissie betrokken bij de uitvoer van al onze activiteiten, met als doel om ervoor te zorgen dat de deelnemers terecht kunnen in een gezellig en leuk clubhuis.

Redactiecommissie en website

[email protected]

Wij streven er naar om jullie regelmatig via de Nieuwflash en de website te informeren over nieuwe/ leuke gebeurtenissen binnen onze vereniging. Wij waarderen het enorm als we via jullie als leden en bestuursleden ook input krijgen voor leuke nieuwsberichten. Dus mocht je iets hebben meegemaakt wat je met ons wil delen, schroom niet om ons te benaderen. Vanuit onze kant zullen wij jullie ook actief benaderen om met ons mee te denken en de nieuwsbrief zo actueel mogelijk te houden.

Marlies Zijlstra
Mark Lemmens (website) [email protected]

Sponsorcommissie

[email protected]

Richard Giezen

Een commissie opgericht in 2011, die zich richt op het verwerven en vormgeven van sponsoring en sponsoring concepten en die tevens ondersteuning zoekt bij bedrijven, overheid en/of gemeente.  Klik hier voor overzicht sponsoren.