Tennis en padel

De Norger Tennisvereniging beschikt over 5 tennisbanen en 2 padelbanen.

De tennisbanen staan in de omgeving bekend, als behorend tot de beste banen van de noordelijke provincies. De banen zijn het gehele jaar geopend, mits de omstandigheden dit toelaten. Alleen bij sneeuw, opdooi of regen zijn de banen helaas niet geschikt om te bespelen.

De padelbanen zijn in de zomer van 2019 aangelegd, en vormen een perfecte aanvulling op het bestaande tennis-aanbod. Padel is een snel opkomende sport, met een groeiend aantal spelers.