Veel gestelde vragen

Veel gestelde nieuwe vragen KNLTB

Hieronder een aantal vragen en antwoorden naar aanleiding van de Corona-maatregelen. Voor alle vragen zie onderstaande link

https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/

Clubhuizen en terrassen op sportlocaties mogen vanaf 5 juni onder voorwaarden open van 6:00 tot 22:00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor andere horeca. Per ruimte geldt een maximum van 50 personen, en maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. Tenzij dit mensen zijn uit eenzelfde huishouden. Een reservering is verplicht (dit kan een baanreservering of les zijn). (Zie ook: Tips heropening terrassen). Vaste zitplaatsen zijn verplicht en geen zitplaatsen aan de bar. Entertainment zoals een tv-scherm is niet toegestaan. Ook geen zelfbediening (zelf drankjes/eten pakken achter de bar). Kleedkamers, douches en toiletten mogen ook gebruikt worden.

De huidige maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Bij verenigingen zonder volledige horecavergunning mag het terras alleen gebruikt worden door mensen die op de sportaccommodatie mogen zijn, dus spelers (met baanreservering of les), leraren en vrijwilligers. Voor verenigingen/pachters met een volledige horecavergunning geldt dit niet.

Ja, het organiseren van een Toss, Laddercompetitie of clubkampioenschapen is mogelijk voor jeugd en volwassenen.

Het advies is om altijd vooraf een speelafspraak te maken, een baan te reserveren en in het geval van een Toss van tevoren de indeling te bepalen. Wachten naast de baan is niet toegestaan (dat wordt gezien als publiek). Het advies is om deze interne wedstrijden zo te organiseren dat spelers direct de baan op kunnen, er geen wachttijden ontstaan en ze na het spelen het park ook weer direct kunnen verlaten (tenzij ze gebruik maken van het terras). Speel bijvoorbeeld op tijd of plan de wedstrijden ruim genoeg van elkaar.

Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen niet op. Voor het maken van een speelafspraak, indeling van wedstrijden en baanreservering kan gebruik gemaakt worden van diverse communicatie- en indeeltools. Welke tools een vereniging inzet om speelafspraken, wedstrijdschema's en baanreserveringen te maken is aan de vereniging.

Vanaf 5 juni zijn cluboverstijgende jeugdwedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar weer toegestaan. Dit betekent dat de verkorte Tenniskids en de Juniorencompetitie kan doorgaan. Ook Open jeugdtoernooen en Juniorentour kan vanaf 5 juni georganiseerd worden. Publiek bij jeugdwedstrijden en interne wedstrijden is nog niet toegestaan. Spelers vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan.

Neem je verantwoordelijkheid, houd altijd 1.5 meter afstand en zoek de grenzen niet op. Voor het maken van een speelafspraak en baanreservering kan gebruik gemaakt worden van diverse communicatie tools. Welke tools een vereniging inzet om speelafspraken en baanreserveringen te maken is aan de vereniging.

De maatregelen in de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om meer versoepelingen toe te staan. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is wedstrijden spelen volgens de routekaart pas mogelijk vanaf 7 juli. Er is nu weinig perspectief op eerdere versoepelingen en wijzigingen in het stappenplan om officiële competities te organiseren. Daarom heeft de KNLTB besloten dat de Voorjaarscompetitie tennis en padel voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de naam KNLTB Competitie 2021.

Bij trainingen geldt vanaf 5 juni buiten en binnen geen maximaal aantal leerlingen per baan.
Voor jeugd t/m 17 jaar is er geen maximale groepsgrootte, voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 50 personen.

Tot 5 juni geldt trainingen binnen voor volwassenen vanaf 18 jaar: maximaal 4 spelers per tennis- of padelbaan exclusief de leraar (2 spelers per kant, altijd 1.5 meter afstand van elkaar houden).
Er mogen meer groepjes naast elkaar binnen sporten als:

-de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;

-er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes

- zij niet mengen

Als een jeugdlid t/m 17 jaar op de eigen accommodatie een training heeft dan worden ouders (ook als ze het kind brengen naar de club) als toeschouwer gezien en mogen zij niet blijven kijken.

Nee, er is geen maximum hiervoor. Wel geldt voor buitensporten vanaf 19 mei een maximale groepsgrootte van 30 personen op anderhalve meter afstand tijdens het sporten. Jeugd en jongvolwassenen t/m 26 jaar uitgezonderd. Vanaf 5 juni geldt een maximum groepsgrootte voor binnen en buiten van 50 personen, ongeacht leeftijd. Dit geldt per ruimte in het clubhuis of op het terras, maar ook per groep bij binnen- of buitensporten. Spelers worden per baan als groep geteld. Met name bij grotere activiteiten of evenementen moet er dus op worden gelet dat de groep het maximale aantal van 50 personen niet overschrijdt.

Vanaf 5 juni mogen sportkantines en clubhuizen open, ook douches en kleedkamers mogen weer worden gebruikt.