Corona - Bardienst en gebruik kantine

Beste leden en bezoekers van de Norger Tennisvereniging,

Tot op heden is de kantine van het clubhuis beschikbaar geweest om consumpties af te halen tijdens de competitie en toss momenten. Echter, nu het kouder wordt zijn inmiddels meerdere verzoeken gekomen de kantine open te stellen om consumpties ook binnen te nuttigen of als wachtruimte te gebruiken (voor of na het spelen).

Een begrijpelijk verzoek, maar daar kunnen we als vereniging op dit moment niet aan tegemoet komen.

Naar aanleiding van de maatregelen afgekondigd op 26 november j.l., waarbij is aangegeven dat voor horeca een verplichte sluiting geldt van 17:00 uur, is besloten de kantine de komende weken in zijn geheel te sluiten. Ook de kleedkamers en toiletten zijn gesloten, behalve in geval van nood.

Vragen over deze maatregel
Mocht je vragen hebben over deze maatregel, kun je via mail contact opnemen met het secretariaat ( [email protected] ), of in dringende gevallen met de NTV corona verantwoordelijke (06-2441-3159).